מסלול לימודי חשמלאי מוסמך – מקצוע נדרש!

אדם שהחליט שהוא רוצה לעסוק בביצוע עבודות חשמל צריך תחילה להירשם לאחד המוסדות המורשים מטעם משרד העבודה ללימודי חשמל.

תקופת לימודי החשמל משתנה בהתאם למסלול הלימודים, יש כאלה שיבחרו במסלול בוקר ויש כאלה שיעדיפו מסלול לימודי ערב.

זה לא משנה מהו המסלול שבחרתם, חומר הלימודים הוא זהה לחלוטין בכפוף למשרד העבודה ואגף רישוי חשמלאים.

במהלך הלימודים יעבור אותו אדם מבחנים שונים, מבחנים אשר יבדקו על ידי מדריכי הלימוד.

בתום תקופת הלימודים חייב אדם זה לעבור מבחנים מסכמים על ידי משרד העבודה.

במידה ועבר את המבחנים יהיה רשאי אותו אדם להגיש בקשה לרישיון חשמלאי לאחר מילוי טפסים מתאימים ובצירוף תעודת גמר של לימודיו וכמובן שציוניו יהיו חייבים להיות חיוביים.

לאחר סיום פרק הלימודים נכנס שלב הניסיון המעשי בשטח וכאן באים לידי ביטוי סוגי רישיונות החשמל לפי דרגות וזמן צבירת הניסיון המעשי בשטח.

סוגי רישיונות בסיום לימוד החשמל

רישיון חשמלאי עוזר

בתום הלימודים, לאחר אישור משרד העבודה על ציוני מעבר חיוביים בבחינות הגמר יגיש אדם בקשה לקבלת רישיון חשמלאי עוזר.

זהו רישיון המאפשר לאדם לעסוק בביצוע עבודות חשמל אך תחת פיקוח צמוד של חשמלאי בדרגה גבוהה, את שנת הניסיון הראשונה יעביר החשמלאי שבידו רישיון חשמלאי עוזר.

בתום שנת הניסיון הראשונה כחשמלאי עוזר ימלא החשמלאי טופס לקבלת רישיון בדרגה יותר גבוהה שהיא חשמלאי מעשי.

בצירוף לבקשת רישיון יוסיף החשמלאי אישור ממעסיקיו העוסקים בחשמל שאכן הוא עבד תחת פיקוחם במהלך שנה מלאה.
במידה ותאושר בקשתו יקבל החשמלאי רישיון חשמלאי מעשי.

רישיון חשמלאי מעשי

מעשי זו דרגת רישיון המאפשרת לחשמלאי לעסוק בביצוע עבודות ותיקוני חשמל מעל חשמלאי עוזר אבל עד לדרגה מסוימת.

רישיון מעשי מאפשר לבצע עבודות חשמל בדירות ועסקים בהם קיימת פאזה אחת ובתנאי שגודל החיבור אינו עולה על 80 אמפר.

חשמלאי מעשי יכול לבצע עבודות רבות תחת גודל החיבור הזה מכיוון שדירות, בתים ועסקים רבים פועלים תחת גודל החיבור הרשום ברישיונו.

לאחר שנתיים שעסק החשמלאי בתחום יהיה רשאי לבקש רישיון חשמלאי מוסמך, כמובן שגם במקרה הזה יהיה חייב החשמלאי לצרף מסמכים המעידים שעסק שנתיים רצופות בתחום החשמל וכמובן תחת פיקוח של חשמלאי בכיר, במידה וימצא מתאים יקבל החשמלאי רישיון מוסמך.

רישיון חשמלאי מוסמך

מוסמך זו דרגת הרישיון הכי גבוהה במסלול לימודי חשמל סטנדרטיים, זוהי דרגת רישיון המאפשרת לחשמלאי לבצע עבודות ותיקוני חשמל בדרגת גודל חיבור של 80 אמפר אבל בניגוד לרישיון מעשי כאן רשאי החשמלאי לבצע עבודות במתקני חשמל בהם ישנו חיבור תלת-פאזי.

כאשר מקבל אדם רישיון מוסמך אין לו צורך יותר בפיקוח של חשמלאי בכיר מעליו, זהו רישיון המאפשר לו לבצע כל עבודת חשמל באשר היא וכמובן שגודל החיבור במתקן החשמל לא יעלה על גודל החיבור שרשום ברישיון מוסמך.