ביקורת חברת החשמל מתבצעת עקב כמה סיבות עיקריות:

1. חיבור חשמל במבנה חדש.

2. ביקורת עקב שינויים בתשתית החשמל הקיימת.

3. חיבור מחדש לאחר ניתוק מונה החשמל.

כל מבנה חדש כולל בתוכו תשתיות חשמל, תשתיות אלה מתוכננות על ידי חשמלאי מוסמך ומתבצעות על ידו בהתאם לתקנות חברת החשמל.

בתום תהליך זה חייב החשמלאי להזמין את חברת החשמל על מנת לבצע בדיקה מקיפה לתשתית החשמל שביצע.

במידה וכל הבדיקות עברו בצורה תקינה יותקן מונה חשמל במבנה והמערכת תתחיל לעבוד בצורה תקינה כמו בכל בית אב בישראל.

ביקורת לאחר ביצוע שינויים בתשתית חשמל קיימת

פעמים רבות מתבצעים שינויים בתשתית החשמל על ידי לקוחות מכל מיני סיבות. מצב נפוץ הוא שינוי מערכת החשמל מחיבור חד-פאזי לחיבור תלת-פאזי.

לעיתים שינוי זה מתבצע אך ורק על ידי שינוי בלוח החשמל הראשי בבית, יש צורך בהחלפת הלוח כולו ללוח הכולל רכיבים תלת-פאזים. ( ממסר פחת, מפסק ראשי ).

מנגד מחליטים לפעמים לקוחות על מעבר לחיבור תלת-פאזי ושיפוץ הדירה לגמרי, אין זה משנה אם מדובר רק בלוח או בשיפוץ כללי, מעבר לתשתית תלת-פאזית מחייבת ביקורת חברת חשמל.

חיבור מחדש לאחר ניתוק מונה חשמל

לא פעם מתרחשים מצבים בהם חברת החשמל מנתקת מונים. לפעמים עקב חוב מתמשך של לקוחות ולפעמים עקב כל מיני תקלות שמתגלות במקומות בהם קיימת תשתית חשמל.

במצבים כאלה מגיעים חשמלאים של חברת החשמל, מנתקים את המונה ופשוט מסירים אותו. גם במקרה כזה החזרת המונה וחיבור מחדש של החשמל מצריך ביקורת חברת חשמל.

מה בודקים במהלך הביקורת?

בביקורת חשמל נבדקת כל תשתית החשמל מההתחלה ועד הסוף, מחיבור לוח החשמל ועד לשקעים וחיבורי חשמל בבית.

תשתית חשמל חייבת לעמוד בכל תנאי הבדיקה אחרת הביקורת לא תעבור ולא יסופק חשמל למבנה.

בבדיקה זו נבדקת תקינותה של ההארקה הראשית בבית לאחר מכן רציפות הארקה לכל שקע ושקע שקיים בבית.

נבדק גם טיב בידוד מוליכי החשמל, במידה וקיים ליקוי באחד מן המוליכים ומתגלה שהוא חשוף או לקוי מבחינת הולכת חשמל תיכשל הביקורת.

נבדקות גם קופסאות החיבורים בבית, הקופסאות הראשיות המגיעות מלוח החשמל ומשם בעצם קיים פיצול לשקעים או מעגלי תאורה שקיימים בבית.

מה עושים במקרה שנכשלת הביקורת?

ישנם מקרים בהם נכשלת בדיקת החשמל עקב ליקויים מסוימים בתשתית החשמל.

במקרה כזה ייאלץ החשמלאי להזמין ביקורת חוזרת לאחר תיקון הליקויים הרשומים בטופס שנכתב על ידי בודק חברת החשמל.

חשוב לדעת שבעבור בדיקה נוספת יש תשלום נוסף וביקור של חברת החשמל שוב במבנה לבדיקת הליקויים שנמצאו.

בביקורת החוזרת בדרך כלל לא נבדק כל המבנה מחדש אלא רק הליקויים שנרשמו בטופס בביקורת הראשונה.

לסיכום:

ביקורת חשמל מזמין אך ורק חשמלאי מורשה, לקוח או כל אדם אחר אינו מורשה להזמין ביקורת.

כאשר מזמינים חשמלאי מוסמך ומקצועי העבודה מתבצעת על פי תו תקן מסודר של חברת החשמל ובמקרה כזה אין שום סיבה שהביקורת תיכשל.

הקפידו להזמין אך ורק אדם מורשה ומקצועי ובכך תמנעו ממצבים לא נעימים ומהוצאות מיותרות!

אסא מוטי חשמלאי מוסמך

אסא מוטי – חשמלאי מוסמך עם רישיון חשמל ממשרד העבודה. ביצוע כל עבודות ותיקוני החשמל, עמדות טעינה לרכבים חשמליים ועוד.

עבודות ותיקונים

רישיון חשמלאי מוסמך בתוקף
רישיון חשמלאי מוסמך בתוקף!